Cesta do jeho hlavy

05.03.2015

Až půjdeš nepůjdeš
kam zas chceš
až postavíš nepostavíš
z lásky lež
až zdravý nezdravý
budeš vabank hrát
až prázdný neprázdný
budeš se tu rvát
až lehký nelehký
bude osud tvůj
až pevný nepevný
projde srdcem kůl
až city necity
upletou ti vestu
až zpitý nezpitý
nenajdeš už cestu
až vědět nevědět
budeš zase víc
až zbude nezbude
ti vůbec nic
až bude nebude
v tvé mysli čisto
pak vážně nevážně
najdu si tam místo.

-ed-