dáma Hloupost

03.04.2015

Jazyk vždy mrštný

však rozum mdlý

křehký odraz bledule.

Stařeny čpí pach

zkažený hní dech

po kyslém víně běduje.

Téhle dámě stačí

zbytků plné břicho

co rozum ptačí

do podoby fúrie

si bezezbytku stlačí,

pýchou čerstvou zalije.

Ta dáma hoduje

s dávkou jízlivosti

plna své hořkosti

nad talířkem kostí

nevalné jakosti

bez morku chytrosti

toho do sytosti

hladový poutník vysaje.

Sobě tak hašteřivá

kyselá jak zelí

všechny jen hecuje.

Zkalený tmou zrak

se slepotou bratři

drahé brýle kupuje.

To pro nás, múzy, značí

zasít v poli ticho

sítkem moudrost proseje

poutníkův hlad velí

zrnu vláhu veselit se,

ať dáma do úrody panuje.

-ed-