Dialog s andělem

04.03.2015

Anděl z nebes snesl se ke mně

já pohostil ho ve svém domě,

pírko z křídel pro štěstí mi dal

a píseň svou mi zazpíval:

"Svět pro tebe je kruté místo

ve tvém srdci je však čisto

a cesta k Bohu důkazem,

že rozkvétá ti pod nohami zem."

Lžeš! Nezpívej ta slova,

už nemám v srdci čisto

a zem je pod nohami holá!

Otče na nebesích,

proč trápíš svoje věrné,

proč lotr mince počítá

a moje dcera leží

v tom tmavém lese

opuštěná, k smrti ubitá?

Byl jsem ti věrný, Bože,

poslušný a tys mi za to

i druhé dítě hodil do kašny.

Proč dal si mi šílenou ženu,

proč nezahubil si nás oba hned?

Tys vzal mi moje potěšení

a nechal mě tu samotného

v žalu a láskou hladovět.

Jaké břemeno mám ještě snést

jaký bude další boží trest?

Co mám, Bože, udělat,

abys mě měl trochu rád?

Anděl z nebes snesl se ke mně

já pohostil ho ve svém domě,

pírko z křídel pro štěstí mi dal

a píseň svou mi zazpíval:

"Svět pro tebe je kruté místo

ve tvém srdci je však čisto

a cesta k Bohu důkazem,

že rozkvétá ti pod nohami zem."

Lžeš! Nezpívej ta slova,

už nemám v srdci čisto

a zem je pod nohami holá!

-ed-