Gentlemani versus gentleman Hitler

01.10.2016

Gentleman je muž uhlazených způsobů. Může být válečný štváč gentlemanem? 

Může být politik gentlemanem? Může být generál gentlemanem? Může být katolík gentlemanem? Může být muslim gentlemanem? Může být filozof gentlemanem? Může být pan Peroutka gentlemanem, i kdyby napsal, že Hitler je gentleman?

Každý muž může být navenek mužem uhlazených způsobů bez ohledu na to, čím je, jakou víru, politiku či morálku skutečně vyznává. Pedofil se také může chovat na veřejnosti uhlazeně než vám v soukromí zprzní dítě. Uhlazené způsoby chování na veřejnosti totiž vůbec nesouvisí s tím, jak člověk skutečně smýšlí. Uhlazené způsoby může mít i terorista, který vám dá sklenku vody než vám ustřelí hlavu. Je takový terorista gentleman?

Když byly přípravy na druhou světovou válku v plném proudu, vlády imperialistických států tenkrát zmařily ratifikaci ženevské dohody. "Dohoda o zamezení a znemožnění terorismu" z roku 1937 se jim nelíbila. Tato dohoda měla za cíl nekompromisně trestat a stíhat každou teroristickou činnost. Byli tedy představitelé těchto vlád, kteří rozhodli tak jak rozhodli, gentlemany? Ale ano, klidně mezi nimi mohli být muži uhlazených způsobů. A přesto zcela vědomě manipulovali s psychózou strachu. To samé platí pro propagandisty německého fašismu, kteří používali lži, aby si zdůvodnili svou "teorii" preventivní války. Kdo tedy přesně vehnal svět do druhé světové války? Který(ří) gentleman(i) to byl(i)? Většina světa zvolá "Hitler to byl!". Jenomže bez monopolního kapitálu v pozadí a bez tajných služeb by Hitler vedl leda tak svou válku ve své hlavě. Druhá světová válka by nemohla započít, kdyby se vládnoucí třída v Německu neprolínala s tajnými službami a velkými monopoly. Šlo o otevřenou diktátorskou formu vykonávání moci. Přechod k fašistické diktatuře zajišťoval třídní moc tehdejší monopolistické buržoazie uvnitř země a navíc plně odpovídal i vojenským plánům násilné expanze. Právě vojenský sektor tajné služby vyvíjel při přípravách na fašistickou diktaturu maximální aktivitu. Přechod k fašismu se mohl uskutečnit díky politickým taktickým manévrům tehdejší vládnoucí třídy, která by ovšem bez pomoci vojenského sektoru tajné služby neměla vytvořenou nejpříznivější konstelaci sil pro takový přechod. A co teprve všechny psychologické efekty v systému dozoru a teroru? Generál Ludendorff prohlásil: "Totální příprava a vedení každé budoucí války vyžadují jako nejpodstatnější vnitřní předpoklad diktaturu.." A je vymalováno. Je tento generál gentleman?

Pokud by totiž nepřevládal dokonalý soulad mezi politickou a vojenskou tajnou službou, tak by ani Bismarck nemohl vést svou politiku "krve a železa". Byl Bismarck gentleman? A co teprve takový pruský král Bedřich II., který vedl loupeživé války, byl gentleman? Mohli bychom tedy vyloučit všechny minulé, přítomné i budoucí válečné štváče mužského rodu z řad gentlemanů? Ano mohli bychom je vyloučit, ovšem pak nám mezi globálními politickými elitami nezbude jediný gentleman. A nedělejte si tedy potom iluze, že s filozofy, kteří jsou jen myšlenkovými předjezdci kdejaké budoucí spatlané ideologie, to bude jiné...

-ed-