Kraken

13.06.2017

"Vy a vaši agenti jste zdrojem nestability na Středním východě. Kdo vytvořil Islámský stát? Amerika. Americká tvrzení o boji proti Islámskému státu jsou lež.." (ajatolláh Alí Chameneí, íránský nejvyšší vůdce)

Mír v Evropě, potažmo v celém světě, je ohrožen. Na tom se shodnou jistě nejen přemýšlivé a objektivní mozky některých světových politických špiček, ale i lidé bez ohledu na vyznání, barvu kůže a mentalitu na celém světě, kterým není lhostejné, v jakém novosvětě chtějí žít.

Naposledy byl mír v Evropě i ve světě ohrožen v létě roku 1961. Ano (netvařte se kysele), musíme se opět vrátit do minulosti, abychom mohli pochopit dění v současném čase.

Dobyvačná militantní politika německého státu neskončila druhou světovou válkou. Západoněmecký imperialismus byl v roce 1961 velmi silný a připravoval se na agresi nejen proti východním státům Evropy, nýbrž i na systematickou a postupnou destabilizaci Středního a Dálného východu. Vrchní velení NATO naplánovalo pro Evropu v září 1961 sérii vojenských manévrů pod krycím jménem "Checkmate". Měly zasahovat do severní Evropy přes Baltské moře, Severní a Středozemní moře až do jihovýchodní Evropy. Cílem bylo uvést všechny svazy NATO do pohotovosti, zajišťovat bonnským režimem projektovaný "vnitroněmecký konflikt" a eventuálně do něho zasáhnout. Tyto plány byly přezkoušeny a upřesněny v květnu 1961 štábním cvičením NATO "SHAPEX61". I v tomto případě německá BND spolupracovala s americkou CIA.

Stručně v kostce se jednalo o obchod s lidmi, psychologickou válku, rozdmýchávání nepokojů, sabotáže, teror a pohraniční nepokoje, aby bylo možno rozpoutat na vybraných územích občanské války. Najít i takové způsoby, jak svrhnout určitý režim, který je zrovna u moci, bez použití omezené či všeobecné války. Vyšlo také memorandum, které navrhlo, aby USA poskytovaly veškerou možnou pomoc všem živlům, které jsou v jejich službách. Z toho vyplývala samozřejmě pomoc ve formě zbraní a peněz. Tehdejší americký prezident vytvořil zvláštní skupinu, kterou vedl bývalý šéf generálního štábu generál Maxwell D. Taylor. Těmito úkoly byl pověřen i ministr spravedlnosti RobertKennedy a admirál Arleigh Burke. (Bratři Kennedyové oba tragicky zahynuli, to je ale "náhodička" zasejc). A ještě jedna velmi důležitá zajímavost. V roce 1967 v Bruselu na konferenci NATO bylo prosazeno, že v jakékoliv první fázi eskalace konfliktu je možno zvolit jaderné zbraně. To znamená, že vedení bundeswehru chtělo mít volnou ruku, aby mohlo rozpoutat jadernou územně omezenouagresivní válku podle vlastního uvážení. Proč asi?

Co nám tedy z historických událostí vyplývá? Mnohé. Pokud selže tzv. přetváření stávajícího systému "pokojnou cestou" na změnu status quo, nastupuje téměř vždy násilná změna znamenající nějakou válku (od skryté, psychologické, atd. až po lokální, regionální, občanskou, světovou) s cílem zaměřit tzv. latentní nebezpečí. Za tzv. latentní nebezpečí se považuje buď jiný režim (chcete-li systém, ideologie atd). Anebo se latentní nebezpečí vytvoří uměle. To znamená, že se vytvoří uměle skutečný nepřítel (dnes je to Islámský stát), proti kterému se pak pod záštitou udržení míru bojuje. Vytvoření umělého nepřítele na určitém území je pak nepsanou pozvánkou pro ty samé síly, které si umělého nepřítele záměrně vytvořily. Tyto síly pak mohou operovat na určitém území pod různými záminkami, čímž toto území destabilizují, rozvrátí, chaotizují a odstraňují tak vyvolanou válkou umělého nepřítele. Aby mohly sami na tomto území vytvořit vlastní nový řád - ovládat ho (vlastním systémem, režimem, ideologií apod.), anebo destabilizované území vyplenit (hospodářství, zdroje, nerostné bohatství, levná pracovní síla atd.). Chaosem a válkou postižené území se stává pro mnoho lidí nepřijatelným a neživotaschopným, neboť tito ztratí domov, stabilní režim, jistoty a společenský i kulturní řád, který je držel pohromadě. Nastává masová migrace do jiných částí světa. Tím se otevírají stavědla pro různé organizace od neziskových až po gangy pašeráků lidí a různorodou mafii. Těmto organizacím se operuje nejlépe v chaosu, jsou prakticky nedohledatelní a vydělávají tak neuvěřitelné peníze. Samozřejmě napomáhají velmi vydatně vyšším egoentitám k uskutečňování jejich ideologií a vytyčených cílů.

Postižená území a jejich vlády nejen, že přicházejí o vlastní národ, nýbrž jejich vybudovaná infrastruktura utrpí rozsáhlé škody a celé území se nachází v tzv. válečné neobyvatelné zóně. Jiná stabilní území jsou nucena pod různými záminkami humanitární pomoci a křiku: "Vy jste bohatý region" přijímat uprchlíky z nestabilních zón, starat se o ně a živit je. Využívání otevřených hranic je skvělou další vychytávkou, jak přemístit obrovské počty lidí z místa na místo. Nebezpečí, že stabilní a mírotvorné země přijmou i uprchlíky, kteří jsou vycvičeni jako umělý nepřítel, roste každým dnem. Tím se tato dosud stabilní a pokojná území nachází v bezprostředním nebezpečí, že i jejich území bude destabilizováno terorismem a útoky a stane se z takového území nakonec také válečná zóna a nepřehledný spletitý labyrint, ve kterém se vyzná jen Kraken. Tato strategie je stará jako lidstvo samo, s různými obměnami a pochopitelně s čím dále více modernějšími, vyspělejšími vychytávkami, se používá už po staletí.

Mnozí z vás budou namítat, že EU a Německo je vstřícné, otevírá náruč imigrantům, stará se o ně, poskytuje jim humanitární pomoc ve všech oblastech atd. A ti Češi, Slováci, Maďaři, Poláci se pořád vzpírají a nechtějí přijmout kvóty, nechtějí vpustit Krakena a stavět mu další labyrint. Krakena vytvořila minulost a systematicky ho přiživuje přítomnost. Íránský nejvyšší vůdce A. Chameneí vyslal do světa vzkaz, který jsem ocitovala na začátku. Ten vzkaz je velmi naléhavý i když to tak nevypadá. Možná i zapadne někam do labyrintu, protože haní Spojené státy. Kdo by věřil nějakému vůdci a Střednímu východu, že? Kdo by věřil na nějaké americké agenty, že? A Němci jsou přece tak skvěle denacifikováni, že si nechají klidně změnit i názvy ulic po vzoru třeba Afričanů, že? Já v tom vzkazu čtu i výkřik, že Krakena (a tím i terorismus) porazit už možná nebude v lidských silách. Je nebývale silný, má přemocného živitele, slabého krotitele a jeho spletitý labyrint je rozprostřen už po celém světě.

-ed-