Mám jiný názor

28.07.2016

Mám jiný názor než exdiplomat Kolář, který rozjel na Parlamentních listech svou nótu. Myslím si, že Rusko potřebuje silnou Evropu, nikoliv slabou, protože imperialistická expanze jistých mocností se mu, díky nynějšímu chaotickému stavu Evropy, do kterého byla záměrně uvržena důkladně propracovaným imperialistickým scénářem, rozprostírá už přímo u jeho hranic a dokonce možná i v jeho týlu. Exdiplomat Kolář by si měl hlavně uvědomit, že ve vojenských doktrínách imperialistických velmocí nabývala a nabývá stále větší význam teorie a praxe totální války. Tohle totiž už spontánně vzniklo za první světové války. Tento proces se nejzřetelněji projevil ve vojenské doktríně německého imperialismu. Doporučuji prostudovat důkladně historii a potom teprve dělat závěry. Rusko bylo, je a bude vždy v zájmu jiných imperialistických mocností, protože je to velká země s obrovským potenciálem na všech frontách. Proto i jádro teorie totální války záměrně spočívalo dříve v názoru, že charakter války bude komplexní, že rozhodující úlohu budou mít masy lidu a že morální a ekonomický faktor stejně jako týl budou mít čím dál větší váhu. Právě k tomuto poznatku donutila válčící státy už praxe první světové války! Stanovisko k budoucí válce vyvozovali němečtí vojenští teoretici tak, že teoreticky krystalizuje především v pojmu totální válka. Právě z této teorie odvozovaly pak vlády a zejména generální štáby, princip totální špionáže a podvratné činnosti. Po druhé světové válce to jasně a jednoznačně konstatoval bývalý šéf "Office of Strategie Services" Spojených států, generálmajor Wiliam J. Donovan: "Z koncepce totální války vyplývá koncepce totální zpravodajské služby". K tomu se počítá vše, co je označeno jako nepravidelné vedení války. A právě mezi oběma světovými válkami si tento princip osvojil a hlavně rozvinul zejména německý generální štáb a pokusil se jej převést do praxe válečných příprav. Už za druhé světové války a hlavně i po ní byl protiruský směr náporu tajných služeb a jejich úloha při přípravě nové války o světovládu doplněny činností v oblasti politicko-diplomatické (to by měl pan exdiplomat vědět). Takže by měl vědět i to, že v souvislosti s tradičním vyzvídáním tajných politických plánů a koncepcí byly zprvu v popředí dva úkoly. Za prvé aktivně vystupovat jako prostředník v zájmu imperialistické velmoci a v zájmu jejich úsilí o vytváření politicko-vojenských kolaic mezi jednotlivými státy. A za druhé důrazně podporovat snahu těchto států vytvořitjednotnou protiruskou frontu. Když A. W. Dulles zdůraznil, že "..spolupráce tajných služeb, jež nemá v dějinách obdobu a pro USA vedla k nanejvýš vítaným výsledkům.." neznamená to totiž nic jiného, než to, že jednotlivé sektory americké tajné služby využívaly tehdejšího poměru sil v imperialistickém systému k tomu, aby si už v minulosti do značné míry podrobily tajné služby svých spojenců. A ty pak využívaly pouze pro svůj záměr a v zájmu světovlády zejména proti Rusku. Expanze proti Rusku trvá od doby, kdy pan exdiplomat Kolář nebyl ještě ani na světě, a neznalost historie ho neomlouvá, jako bývalý diplomat by toto měl znát. Pokud tvrdí, že parta kolem Putina nás chce mít nejslabší, tak si o tom myslím opravdu svoje. Protože právě slabá Evropa a tajné služby spojených národů Evropy v rukou vyšší entity, která je nepřátelská vůči Rusku, jsou pro Putina a pro Rusko největším ohrožením. A jelikož názor není zločin, mám na názor právo zrovna tak jako exdiplomat Kolář. Já jsem totiž z toho lidu, kterým se zaštiťuje a který vzývá. A souhlasit s mým názorem nemusí, zrovna tak, jako já nesouhlasím s tím jeho. -ed-