Marie

30.03.2015

Svět zalitý sluncem tak sladce voní

a klobouk ten slamák vezmi si.

Na hrobě kytice vadne, nevoní

v herbáři místo pro ni najdi si.

Marie?

kde je ta škola kam na studie

chodil jsem tenkrát tolik mlád.

Tys byla jemná, něžná Marie

já byl jen hrubý protiklad.

V lese tam na našem místě

vyrostlo víc než přátelství

v lese tam na tichém místě

přišla si, Marie, o svoje panenství.

Přestaň mi lhát

ó živote! Ty šálíš smysly mé,

ty lháři, ty krutý zlosyne,

věřil jsem v lásku věčnou

měl jsem tu sílu nekonečnou

ochránit city své Marie.

Trpím snad? Ne!

Nejsem už mlád.

Na hrobě kytice vadne, nevoní

v herbáři místo pro ni najdi si

svět zalitý sluncem tak sladce voní

a klobouk, ten slamák zas vezmi si.

Marie !

-ed-