Mládež jako rukojmí

06.07.2017

Někteří ideologové a organizátoři mají tak zběsilé nitro, že to, co je přirozené a zákonité v životě, násilně přetvoří v demagogické "literární" dílo, které uvedou reakční síly do praxe.

Rozbíjet, destabilizovat a terorizovat národy, uměly a umí, reakční síly znamenitě. Je tragikomické, že všechny zinscenované ideologické scénáře se vždy charakterizují heslem "boje za demokracii". Ovšem vlastní pojem demokracie je v tomto případě čistě abstraktním, politicky mlhavým smyslem. V podmínkách úplného chaosu se dá pod praporem demokratismu perfektně rozněcovat nenávist. Dávno předem dobře promyšlené ideologické působení má samozřejmě vliv na ty ideově nejzranitelnější - mládež. K získání popularity u mládeže se používá stále stejných hesel a omíláných slov jako "svoboda", "demokracie", "humanita", "projev vlastní vůle", "tvůrčí iniciativa" apod. Je to liberalistická frazeologie. Podkuřovat mládeži je jednoduché. A ještě jednodušší je rozpoutávat nihilistické vášně a vyvolávat odmítání čehokoliv, co tvořilo původní civilizační rámec hodnot. Takto ideologicky zpracovaná mládež je ideálním startérem k zahájení štvanice proti skutečným kladným autoritám a nacionálním hodnotám. Ideoví vychovatelé záměrně brání a znemožňují nastupující generaci najít skutečný smysl a pravé místo ve společnosti. Ideologové genderismu a multikulturalismu v podstatě oslabují mládeži vlastní myšlení, energii, skutečnou nacionální iniciativu a odklánějí ji od historického sebeurčení a smysluplné tvůrčí práce. Mládež je velmi zranitelná, protože neprošla tvrdou životní školou. Proto jakékoliv ideologické působení nezůstane bez vlivu na její vědomí, na její činy a nálady. Dá se vtáhnout v podstatě do čehokoliv promyšleným ideologickým působením.

Při každém nástupu nové doktríny se mládež dozvídá, že budou uspokojeny všechny její potřeby a požadavky a že mladá generace zaujme odpovídající místo ve společnosti. Nezapomene se jí také zdůraznit, že ten "starý" systém ignoroval zcela tyto závažné problémy a nebyl schopen je řešit. V zákulisí těchto klamavých slibů se ovšem vždy připravuje činnost, která je zaměřena k vyvolání anarchie, hysterie, násilí a nacionalistických vášní. Taková atmosféra chaosu, strachu a neklidu ve společnosti pak napomáhá zvýšené aktivitě různých organizací a hnutí, které pod líbivými hesly zakrývají pravou podstatu svých temných a zrůdných záměrů. Důvěřivá mládež je vržena do ideologického kotle a masírována novou zvrácenou doktrínou. Je zneužita a použita k čemukoliv, co pomůže nastupujícímu režimu upevnit své postavení a moc. V tomto duchu je její mysl zpracovávána tak, aby bezvýhradně odpovídala požadavkům a názorovým proudům takového mylšení, které nadšeně přijímá novou implementovanou ideologi. Eskalace terorismu, sociální nestabilita a válka, to všec se může odehrát, pokud se nenajdou rozumné cesty, jak zvrátit totální diktát a zabránit indoktrinaci.

Nová varianta "marxismu" nefunguje a fungovat nebude. Je deformovaná, je zneužívaná a kráčí oděna v dogmatickém pojetí politiky a ideologie. Genderovo-multikulturální teorie je nám předkládána jako demokratická vymoženost. Jak tato "demokratická vymoženost" vypadá v praxi, už zažívá a zná nejméně polovina evropských států. Klid, bezpečnost, pořádek a mír jim tato "demokratická vymoženost" nezaručila a nikdy nezaručí. Ideologové a propagandisté multikulti a genderismu potřebují vypěstovat politicky a ideově pasivní lidské stádo, jehož okruhem zájmů budou jen primitivní všední potřeby (nakupuj, konzumuj, vyprázdňuj se).

Žijeme ve světě, kde většina národů trpí zvrácenou ideologií a ve kterém se neustále uskutečňuje válečná agrese a globální terorismus. Žijeme ve světě, ve kterém národy Afriky a Jižní Ameriky musely bojovat proti imperialismu, který je desetiletí utiskoval, drancoval, vykořisťoval, držel v bídě a nyní je ti samí predátoři velkopansky a záměrně rozhání po celém světě. Žijeme ve světě, kde už každý pronásleduje každého. To je Západní svět. Takový vždy byl, je a bude. Nevěřte novinářům a médiím, kteří staví svou osobní svobodu a svá práva nad svobodu a práva vlastního národa. Nevěřte politikům, kteří podporují cizí agrese a válečné nálady ve společnosti, slouží cizím zájmům místo toho, aby zajistili vlastnímu národu bezpečnost, důstojný život a mír. Musíte cítit, kdo je váš spojenec a kdo nepřítel. Imigranti jsou okupanti. A okupanti vás neudělají mírumilovnějšími, lidštějšími ani demokratičtějšími. Okupanti v každé době přinášejí zkázu, války a smrt.

-ed-