Národe máš své prapory !

21.02.2015

Popravu nám připravili
povstaň národe z bláta
ničeho se neštítili
povstaň zažeň kata.
Chystají nám špalek
sekery si brousí
muslim poslal dárek
burka se dnes nosí.
Proslavený džihád
vede svaté války
inkviziční neřád
chystají nám z dálky.
Padne komu padne
z koránové klece
šaría dnes vládne
sekat nohy ruce.
Vypláchnout nám mozky
okovy ukout všem
z lidí nadělat trosky
zničit rodnou zem.
Moudrý lide povstaň
nebudeme brečet
cizákům se neklaň
nenech národ klečet.
Dějinami nazpět
vlci v rouše beránka
mešity začíná stavět
moci chtivá sebranka.
Hlavu národe zvedni
nenech se sebou třást
zapomeň povel lehni
zůstaň vzpřímeně stát.
Napravit společnost poběhlici
každý se musí vzdát
řvou všude svatí mučedníci
přišli nám změnit řád.
Národe máš své prapory
svobodnou mysl chraň
všem protivenstvím navzdory
svou vlast a hrdost braň !

-ed-