Píditelský speciál IV. - Terorismus dvacátého století v praxi na území bývalé NDR

23.07.2016

Ke skryté (latentní) válce patří vedle známých forem používání násilí i všechny prostředky studené války jako je špionáž, únosy, vraždy, organizování demonstrací, provokace, pasivní odpor, ničení dobré pověsti, rozvracení atd. 

Pojďme se nyní ponořit do naprogramovaného řetězce údálostí a ukažme si jak vše funguje v praxi. Scénář je následující - tehdejší západoněmečtí monopolisté minulého století vydají příkaz sektoru tajné služby, jehož činnost nepodléhá žádné parlamentní kontrole, aby zosnoval pohraniční provokaci jako záminku k agresi. Bundeswehr a Spolková pohraniční stráž jsou připraveny. V případě potřeby asistují - poplašné hlášení po uskutečnění provokací prochází tzv. spojovacím štábem, ve kterém slouží nekontrolovaní představitelé BND, Spolkové pohraniční stráže, bundeswehru a aparátu úřadu pro ochranu ústavy, přímo do úřadu spolkového kancléře. Po doručení takového hlášení je vyhlášen stav nouze. Spolkový sněm je tím pádem vyřazen z rozhodování, bundeswehr dostává připravené rozkazy k akci. Rozbíhá se mechanismus vzájemné pomoci států NATO (nebezpečí války lze už stěží odvrátit). Jak je vidno, západoněmecký imperialismus tak potají dokáže připravit všechny možnosti, jak zahájit agrese a jak pro vlastní politické cíle uvrhnout spojence NATO do nebezpečných válečných situací.

Nyní si představme formy pohraničních provokací proti bývalé NDR, které byly typické pro dvacáté století - házení různých, svým obsahem nebezpečných, zápalných lahví, dýmovnic atd. na příslušníky bývalé pohraniční stráže NDR. Ohrožování příslušníků této stráže NDR ze Západního Berlína. Střelba na území NDR ze Západního Berlína z různých ručních zbraní. Trhavinové útoky západoněmeckých a západoberlínských teroristů na státní hranici, na území NDR a na občany NDR. Počet registrovaných případů provokací a terorismu mezi 13. srpnem 1961 a 13. srpnem 1963 byl 2530. To je velmi vysoké číslo. U mnoha těchto provokací byla zjištěna skutková podstata agrese podle mezinárodního práva. V této době vzrůstal počet provokací a jejich společenská nebezpečnost. Z 25 trhavinových útoků na státní hranici NDR se Západním Berlínem, spáchaných mezi prosincem 1961 a červnem 1963, připadají 4 procenta na rok 1961, 68 procent na rok 1962 a 28 procent na první pololetí roku 1963. Do konce roku 1968 bylo na hranicích NDR se západním Německem a se Západním Berlínem střelbou od teroristů těžce zraněno 9 příslušníků tehdejší pohraniční stráže NDR a 17 jich bylo ze západoněmeckého nebo západoberlínského území - byli západoberlínskými agenty zastřelení. Provokační systematická činnost na tehdejších státních hranicích NDR, která byla řízena z NSR a Západního Berlína, měla všechny prvky terorismu! Zde bylo použito metod jako útoky na životy pohraniční stráže a občanů, hloubení podkopů na hranici, útok na veřejný majetek, používání padělaných cestovních i osobních dokladů, vyzbrojování teroristů zbraněmi i trhavinami a s jejich používáním v praxi. BND dokonce získal v té době i příslušníka armágy USA a 13. září 1964 ho využil k ozbrojené provokaci na státní hranici NDR v Berlíně.

V roce 1965 vyšlo najevo, že vedoucí organizace agentů "Pracovní společenství 13. srpen" (zajímavý název, viďte), Rainer Hildebrandt, provádí ilegálně v Západním Berlíně příkazy západoněmeckého ministerstva války. A kdo že byl R. Hildebrandt? V předcházejících létech byl tento muž šéfem západoberlínské teroristické organizace "Kampfgruppegegen Unmenschlichkcit". Tento bojový svaz byl udržován při životě finančními injekcemi od americké tajné služby a aparátem západoněmeckého úřadu pro ochranu ústavy. Agenti NDR odhalili ovšem tento svaz a jeho činnost rozklíčovali a tak musel být tento bojový svaz rozpuštěn. To ovšem nijak neohrozilo Hildebrandtovu činnost. okamžitě byl k dispozici bundeswehru jako poradce pro psychologické vedení války. V roce 1963 byl ovšem usvědčen jako spolupachatel příprav na skrytou válku proti NDR a z najímání nebezpečných teroristů.

Pro pohraniční a další terorismus využívaly západoněmecké sektory tajné služby různé agentury, neziskové organizace a skupiny teroristů. toto používání probíhalo dle tajného operačního plánu. Existence tohoto plánu byla v květnu roku 1962 naznačena v NSR takto: "Podle zpráv, jež jsou v Bonnu k dispozici, mají být v rámci teroristické činnosti naplánovány i útoky pumami na "berlínskou zeď" a na vybrané budovy a střediska za železnou oponou.." Existence těchto útoků byla potvrzena, neboť 96 procent trhavinových útoků, které byly provedeny v prosinci roku 1961 a 4 pumové útoky se udály právě po tomto oznámení. Tyto všechny útoky provedli propašovaní agenti ze Západního Berlína v hlavním městě NDR. Z časové a územní analýzy tehdy vyplynulo z 27 zjištěných trhavinových útoků, že 56 procent útoků bylo spácháno z amerického, 28 procent z francouzského a 16 procent z britského okupačního pásma Západního Berlína. Americké služebny tajné služby v Západním Berlíně tedy nejvíce podporovaly terorismus na všech úrovních. -ed-