Post skriptum

04.03.2015

Post skriptum

Není mně třeba Boha

Dávno post skriptum mi psal

V mrtvém moři ateistův sluha

Kastrát nepříčetný

Trilobita klonoval

Studnám vláha nevysychá

Pod nánosem bahna

Johana z Arku

Vykřičená bolestí

Dým podoby střídá

Slova nezabiješ

Kánon v prachu

Moje přednosti

A po noční štaci

Žádný úsvit

Všichni pod parou

Myšlenky to velcí draci

Kompost na záhony

Úvahy mé

Stále pod čarou.

-ed-