Primitivní myšlení aneb za vším hledej Žida

17.03.2017

"Pokud by dnes Arabové složili zbraně, neexistovalo by žádné násilí. Pokud by dnes Židé složili zbraně, neexistoval by už Izrael." (Benjamin Netanjahu)

Spiklenecká teorie dějin provází lidstvo už od biblických dob. O tajných sdružení už toho bylo napsáno opravdu mnoho. Tímto fenoménem se zabývají profesionální historikové, badatelé a publicisté. Těžko říct, kdo z nich naplňuje, řekněme jen určité politické cíle a snahy, nebo kdo víc touží po lukrativní senzaci? Veškerá tato díla se točí kolem jednoho záměru - podřídit si celou zeměkouli. Kdo by nechtěl vládnout celému světu, že? Být pánem celé zeměkoule. Toť sen mnoha mužů a možná i některých žen, kdo ví.

Záměr ovládnout celou zeměkouli byl přisuzován hlavně jezuitům, zednářům, komunistům, sionistům a dalším. A za všemi těmito spiknutími měli stát v pozadí Židé. Jen Tovaryšstvo Ježíšovo bylo mimo záznam, tedy vyjmuto z podezření, protože zakázalo v 16. století přijímat do řádu Židy a osoby židovského původu.

Boj o moc nad světem je velmi atraktivní téma. Senzační romány, články, konspirační teorie to šlo vždycky na dračku. Já některé čtu taky. Protože i konspirační teorie jsou důležitou součástí pro vytvoření hlubší analýzy potřebné pro budoucí závěry při jakémkoliv bádání. A většina badatelů se mnou asi bude souhlasit, že nelze číst jen A, protože abeceda má přece tolik písmen a některá i s háčkem. Však si rozumíme (to Ž v abecedě bychom si měli nechat).

Veškeré "tajné" úklady mají mystické kouzlo a sílu jako magnet přitahovat největší pozornost, je to atraktivní asi tak nějak jako pro mnohé pornografie. A všechny tyto "tajné" úklady jsou přiklepnuty Židům. Je až neuvěřitelné, jaká magická moc a nadpřirozené schopnosti jsou připisovány tomuto národu. Národu, který po celou svou existenci, neustále někam prchal, neustále se musel přizpůsobovat a být ve střehu. Proto má nejlépe vyvinutý smysl pro asimilaci, aby vůbec přežil. Neustále mu byl někdo v patách a neustále byl cílem zlovolných ataků a čelil mnohokrát systematické likvidaci. Po celou dobu své existence na Zemi čelí židovský národ pronásledování, vyvražďování, antisemitismu, antijudaismu a dalším štvanicím. A přesto měl tento národ čas a nadlidské schopnosti na to, aby neustále ohrožoval celou planetu, lidstvo a kul šílené sci-fi pikle na ovládnutí zeměkoule. No, to je přinejmenším komické! Ten, kdo žije ve věčném strachu o svou holou existenci, ten má úplně jiné starosti a snaží se většinou příliš nevyčnívat. Ovšem téma fantasmagoriální je čtivé a proč přemýšlet nad tím, že to je přitažené za vlasy tak festově, že se gumička už nedá ani sundat.

Spiklenecká vize dějin předpokládá výskyt tajemných démonických organizací, které jsou nesmrtelné a skrývají se na neznámém místě. Pod touto primitivní fabulací se pak všechna díla a práce skutečných historiků stávají nepotřebnými a bezpředmětnými. Práce poctivých historiků jsou velmi důkladnou a podrobnou sondou do historie opírající se o skutečná fakta. Fakta jsou systematicky a pečlivě sbírána i několik dlouhých let, dokonce někdy tomu historik zasvětí celý svůj život. Než totiž vytvoří ucelený skutečný obraz historické etapy to dá fušku. A pak stačí jediný, ve většině amatérsky zpracovaný, pamflet, který někdo postrčí do oběhu a rázem jsou pracně sesbíraná historická fakta a dějové posloupnosti smeteny do koše. A tak je veškerý racionální a pečlivý dlouholetý výzkum na nic. Je nahrazen primitivním myšlením, temnářstvím a černou magií. Proč by se někdo zabýval namáhavým určením příčin všech historických událostí, když je přece tak jednoduché říci: "Za vším hledej Žida". A proto je syndrom "spiknutí" v podstatě dokola se opakujícím dědičným znakem lidského myšlení. Je to jakási úchylka mysli, degenerace normální zdravé mentality. Ono totiž nestačí vědět, že muchomůrka červená je houba. Ono je potřeba taky vědět, že je po požití pro člověka smrtelná. Je tedy potřeba hledat i smysl, který je nad tím. Jedovaté houby mají totiž rozpoznávací specifické znaky. Příroda to tak naštěstí zařídila.

Spiklenecké teorie slouží jako nástroj manipulace a bývají součástí i lecjaké politické propagandy. Je to taková enigma, proto populární a lehce se dá zneužít. A přitom všechny tyto "tajné instrukce", které jsou přisuzovány mnoha tajným organizacím, vznikají většinou vykrádáním myšlenek anonymů nebo předchůdců a teprve pak se z nich poskládá písemný pamflet. Ten předpovídá události, které někdo "tajemný" nebo chcete-li - nejvyšší entita, řídí. Tyto "tajné instrukce" vznikají úplně z malicherných důvodů. Z prosté nenávisti, závisti a s cílem oslovit ty, kteří dle onoho scénáře mohou obsah pamfletu naplňovat, nebo ho ještě rozšíří o další myšlenky původní vize. Když se sesbíraly anonymní aramejské a hebrejské texty a vytvořila se z nich svatá kniha, začalo se dle jejího učení fungovat. Na podobném principu fungují pamflety. Stejně tak jako svaté knihy i pamflety se rozšiřují do světa s cílem oslovit co nejvíce lidí. Pamflety vznikaly už od pradávna, většina obsahovala i specifický historický vhled a hymnusy. Nověji vznikající pamflety v sobě tyto prvky potlačují, kolem jádra hlavní ideologie se soustřeďuje množství rad, návodů a tzv. vize budoucnosti.

Pokud zabrousíme do historie biblických dob, tak hebrejské a aramejské rukopisy nebyly dodnes nikdy sesbírány všechny tak, aby vzniklo opravdu ucelené definitivní dílo. Tudíž ani Starý ani Nový zákon není v písemné podobě zcela přesný. Což samozřejmě z hlediska náboženství nevadí, protože nejde o skutečnou vědeckou historickou sondu, nýbrž v prvé řadě o svatou věc. Hebrejské rukopisy se dodnes pohybují na knižním trhu veřejně i tajně. Často není jasné kdo co kupuje. Ty nejkrásnější a nejdražší třeba zmizí a pak se opět vynoří v podobě nějaké unikátní sbírky u sběratele. Např. svitek Ester z 16. století vytvořený písařkou se prodal na aukci za cca 600 tisíc dolarů. Svitek Tóry z období před vyhnáním Židů ze Španělska v roce 1492 se prodal za 350 tisíc dolarů. Ovšem díla prastará, jako je např. Aleppský kodex, nejdou do prodeje vůbec. Jejich hodnota je totiž nevyčíslitelná. Jeden biblický kodex , mnohem méně významný a mladší než ten aleppský, se prodal v devadesátých letech za 3 miliony dolarů. Trh s hebrejskými rukopisy tvoří převážně díla ukradená, která proklouzla a nebyla dodnes dohledána. Bezmocný národ Židů byl totiž neustále v pohybu, přenášel svoje drahocenné svitky z místa na místo. Neměl žádnou velkolepou knihovnu, kam by si je schoval. Ve 14. století se chráněný rukopis dostal do Aleppa, syrského města, kde byl uschován ve starobylé synagoze. Proto se mu říká Aleppský kodex. Tam byl střežen až do roku 1947, kdy konečně proběhlo historické hlasování Spojených národů a umožnilo vznik izraelského státu. Den po té byla vypálena synagoga v Aleppu během pogromu a Aleppský kodex zmizel. To je ale "náhodička". Prý shořel. To byla samozřejmě účelová lež. A tak se asi nikdy nepodaří složit dohromady celé prahistorické dílo jedné z nejvzácnějších knih na světě, vytvořené na břehu Galilejského jezera před více jak tisíci lety. Některé starobylé texty jsou dodnes zřejmě tajnou chloubou nějakého bohatého sběratele. Škoda, že si je také nemůžeme přečíst.

Korán byl v prvopočátku pamflet i když jeho základním kamenem jsou také hymnusy a myšlenkové pochody Muhammadovy. Každý pamflet má v sobě prvky, ve jménu koho je vzýván a koho se bude hanobit, pronásledovat atd. Vzhledem ke stáří biblických děl je to Bůh, ve jménu Boha, ať už milosrdného nebo slitovného nebo trojjediného apod. se vytváří jakási nauka. Hymnusy pak jsou poskládány buď chronologickou řadou anebo na přeskáčku. Tak, jako před Kristem lidé netušili, že z nich budou křesťané, ani předislámští beduíni (kočovníci) zdaleka ve své době netušili, že jednou budou patřit pod učení islámu. Byly to rozptýlené kmeny, které se sdružovaly do klanů a domnívaly se, že mají společný původ, což bývala často jen fikce. Všechny tyto klany měly své vůdce tzv. sajjidy. Před Muhammadovým příchodem neměly kmeny vůbec myšlenky na nějaký Islámský stát a šaríu. Kmeny měly úplně jiné starosti, řídily se migračními cykly na svém území v závislosti na ročním období a stavu vody. Uvnitř kmenů existovala naprostá rovnost. Mluvčími bývali básníci, kteří ústně pranýřovali každé porušení kodexu cti či morálky. Báseň plná jízlivosti se rozlétla rychle po celém území a postižený kmen se stal terčem opovržení - hanobení. Sami víte, jak je to s mluveným slovem. Většina si k tomu ráda něco vlastního přidá a než to dojde ústně k tomu poslednímu, už to zdaleka nemá jen původní obsah. Islám ovšem nevznikl na poušti. Vznikl proto, protože Muhammad byl v Mekce veřejně urážen, nazýván bláznem, napadán a jeho přívrženci byli vystaveni mnoha ústrkům. Muhammad kul pomstu. Mladý islám se rodil jako úporný boj proti opozici. A když bojujete proti opozici, hanobíte ji. Získával své přívržence tím, že recitoval vlastní verše, které zrály v jeho hlavě. Všechny tyto jeho představy byly v začátku mluveným slovem a teprve později se staly v písemné podobě raným pamfletem, který se stal později základním kamenem k učení - Koránem. Je nutno upřesnit, že všechny Muhammadovy prorocké vize pramenily z jeho osobní krize a úzce souvisely s morální, náboženskou a sociální krizí v jeho rodišti. Je to podobný princip jako u Ježíše. Ježíš byl také pronásledován, hanoben, stal se z něho vůdce-učitel-prorok. Oba předávali své vize nejprve mluveným slovem a teprve mnohem později jejich myšlenky dostaly písemnou podobu, která se stala vskutku pro miliony lidí opravdovým učením. Co na tom, že tomu většina nerozuměla. Nebylo nutné přemýšlet, bylo nutné následovat.

Čím více věřících si slova v pamfletu získají, tím je větší šance, že obsah pamfletu se může skutečně realizovat. Pamflet ve skutečnosti slouží jako nástroj pro rozpoutání nějakého honu, msty, boje, války a k podpoření či učení nějaké budoucí ideologie nebo víry. A přesně dle takového vzorce msty vzniko i dílko "Důvěrné rady tovaryšstva Ježíšova" a později "Protokoly sionských mudrců". Pamflety bývají různě dlouhé a mívají ve svém textu dva znaky - učení (ideologii), tedy jakýsi návod na koho či co se zaměřit, představy, soustavy myšlenek, rady, hymnusy (týká se převážně hodně starých textů), historické momenty a tzv. prorocké vize, jakýsi vhled do budoucnosti apod.

Důvěrné rady sepsal pomstychtivý a zneuznaný jezuita Hieronim Zaharowski jako skutečnou pomstu, protože ho vyloučili v roce 1613 z řádu jezuitů. Dílo je typický protijezuitský pamflet a stal se populární, protože mnohé katolické kruhy jezuitům záviděly politický vliv na královských dvorech v Evropě a také obrovské misijní úspěchy na jiných kontinentech. Zaharowski si jen vyřizoval své osobní účty přes pamflet a vůbec netušil, jakou katastrofu tím způsobí v další historické etapě. Původní pamflet totiž prošel pak mnoha změnami a byly do něj vkládány různé doplňky, neustále se aktualizoval a rozšiřoval dalšími a dalšími myšlenkami. Takže místo původní verze, která měla opravdu jen regionální charakter, se z díla stala později tzv. teorie světového spiknutí. Proč si vyřizovat účty jen lokálně, když se mohu opozice zbavit všude. To nastartovalo pronásledování jezuitů, společnost trpěla jezuitofobií jak řemen. A tak se Důvěrné rady staly, podobně jako jiné pamflety, jedním ze základních kamenů, na nichž byla vystavena agenturní vize dějin.

Dalším pamfletem, který posléze obletěl svět a výrazně ovlivnil celou linii světového spiknutí byly "Protokoly sionských mudrců". První vydání se datuje do roku 1903. Protokoly jsou obsahem velmi podobné Důvěrným radám i když slovník je přizpůsoben době vzniku. A není vůbec náhoda, že i z těchto Protokolů čerpal Adolf Hitler a své myšlenkové pochody později sepsal do díla Mein Kampf. Byl přesvědčen do morku kostí (jako mnoho dalších antisemitů), že skutečně Židé chtějí ovládnout svět. Židé měli být vyhlazeni do posledního batolete. Po kolikáté už? Nikdo si nepoložil otázku, jak může nějaké batole nebo stará žena ohrozit momentální politiku a ideologii nějakého vůdce. Přesně jako se uskutečnil předtím hon na jezuity kvůli Důvěrným radám, rozpoutaly Protokoly podobný scénář, ovšem v daleko masovějším a brutálnějším měřítku. Holocaust byl otřesným vrcholem, jaký se může stát, když si někdo vyřizuje prostřednictvím pamfletů své účty. Navíc Protokoly utvrdily Hitlera v tom, že koná dobro pro spásu svého národa i lidstva. Narkoman a neurotický hypochondr Hitler, posedlý magií, nenávistí k Židům a touhou po světovládě, byl ideálním konzumentem přesně takových pamfletů a navíc arcivykonavatelem (vymazat Židy z povrchu zemského - viz židovská otázka - konečné řešení). Je až s podivem, jak dlouho spojenci tolerovali systematické vyhlazování jednoho národa přes to, že už věděli o genocidě. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že vyhlazování nebylo zastaveno účelově, i když důkazy o zvěrstvech se během války hromadily. Bylo to nejsmutnější a nejstrašnější morální selhání spojenců v dějinách. Němci si ze spojenců absolutně nedělali těžkou hlavu. Jediní, kdo jim naháněl opravdu hrůzu, byli Rusové. Teprve, až když sovětská vojska postupovala směrem k Osvětimi, tak rychle rozmontovali spalovací pece, aby po nich nezůstaly důkazy a v rychlosti opustili koncentrační tábor. A ne, že by se pak svět nějak přetrhl při hledání a usvědčování nacistických válečných zločinců. Kolik jich zakotvilo v jiných zemích po světě těžko už dnes někdo spočítá. Kdyby jim některé z nich nenaservírovali až pod nos tzv. lovci válečných zločinců, svět by zavřel po válce oči, sklopil uši, jako už tolikrát. Němci si nesli po válce cejch jako znamení. Tím se stali zranitelnější a vydíratelnější.

Že Protokoly jsou dílem Židů a proto je nutno je vyhladit z povrchu zemského, tomu věřilo mnoho lidí a stále tomu někteří věří. I proto museli Židé umírat. Primitivní myšlení, černá magie, chorobný syndrom "spiknutí" a touha vládnout světu, to vše stálo život více jak 6 milionů Židů. Někteří lidé dodnes věří, že holocaust je smyšlenka. Že je to jen další "spiklenecká" teorie. Že žádné vyhlazovací tábory a masové vraždění se nikdy neodehrálo - že si vše zase Židé vymysleli, aby měli pro budoucnost "fňukavé" (sic!) alibi v případě svých dalších "spikleneckých" tahů. Národ, který by si nechal z vlastní vůle a vědomě vyhladit 6 miliónů potenciálních mozků? (Ve vyhlazovacích táborech se nejdříve likvidovali intelektuální elity židovského národa a bohatí Židé). Takový národ by zůstal v obrovském oslabení oproti jiným národům, jak početně tak hlavně intelektuálně. Takový národ by musel být absolutně nejsebedestruktivnější a nejpitomější národ na světě. Druhá světová válka je skvělým mementem, že podmanit si svět jen maximálním terorem nefunguje. Zdravý intelekt si totiž vždy najde cestu bez ohledu na početní převahu primitivů.

Druhá světová válka a otřesný holocaust je dalším důležitým poselstvím pro lidstvo i v tom smyslu, že každý pamflet se používá nejen jako propaganda, nýbrž i jako součást boje o světovládu a jako spouštěč genocidy. I na základě obyčejných pamfletů pak vznikají díla, která se stávají ideologií a skutečnou posedlostí. Je to vlastně nesmrtelná vějička, návnada, která zabírá už po staletí. Pamflet bývá prvotním spouštěčem zatemňování mozků, pomsty, honu na čarodějnice, pogromů i válek. Pamflety jsou tvořeny v těch nejtemnějších zákoutí mysli. Ač mohou na někoho působit fundovaně, je to klam a účinná psychologická zbraň. Skrývají v sobě tentýž psychologický vzorec, který se s různými obměnami neustále opakuje. Jen díky vyřizování něčích účtů skončí babky kořenářky i skuteční myslitelé na hranici, pak třeba Jezuité, nebo Židé.. a kdo to bude příště? Asi my všichni, Evropané. Prý nám zvoní hrana. A prý za to zase můžou Židi. Multikulturalismus je prý taky jejich práce. Nepříliš velký národ, který čelil několikrát pogromům, ale za všech nepříznivých okolností stíhal být nejvyšší entitou každého světového spiknutí v historii lidstva? Uchovat si zdravý intelekt i po tolika pogromech, to se neodpouští. A i když jsou Židé asimilačně na tom nejlépe, je nanejvýš nepravděpodobné, že by chtěli žít v globálním multikulturním chaosu. Zdravý intelekt se totiž chaosu instinktivně brání. Je to úplně stejný princip, jako když se morálně založený člověk brání nemoralnímu chování. Židů je na světě jen cca 16,5 milionu (pro srovnání - vyznavačů islámu je cca 1,6 miliardy, křesťanů cca 2,5 miliardy).

Dnešní svět je sice prošpikovaný moderními technologiemi, ovšem pořád někteří lidé věří, že země je placka a že slunce do mraků promítá tajná laboratoř z Washingtonu stejným způsobem jako promítá Hollywood do mraků znak Batmana. A jsou schopni se o tom s vámi hádat do krve. Chaos, temnářství, mdlý intelekt, primitivní myšlení, zoufalí lidé páchající zoufalé činy. Díky vyspělým technologiím jsou tyto jevy viditelnější než kdykoliv předtím a stávají se neodmyslitelnou součástí 21. století úplně stejně jako věčný antisemitismus.

-ed-