Proč je eugenika tabu

10.06.2016

Proč idealizujeme stav, že spolu mohou žít svorně etnické skupiny a jednotlivé rasy? Proč razíme názor, že harmonická multikulturní společnost je jediný správný ideál zítřku? Proč popíráme rozdíly mezi rasami, jejich kognitivní schopnosti, osobnost i IQ? Proč dáváme přednost politické korektnosti před svobodou seriozního vědeckého bádání?

Pokud se budeme zabývat multikulturní společností z hlediska její potřeby a různých teorií tak, jak je prezentována dnešními sociálními vědci, můžeme povrchně konstatovat, že je multikulturní revoluce pro 21. století prospěšná. Pokud ovšem začneme systematicky a důkladně nahlížet pod povrch tak zjistíme, že nečeřené světlo hladiny nemůže eliminovat ani překrývat hrozbu temné hlubiny.Může snad někdo tvrdit, že je povinností každé země přijímat obrovské množství imigrantů nízké kvality? Ve světě přece nyní žijí miliardy lidí v chudobě a chtěly by žít v ekonomicky vyspělejších zemích. Z humánní imigrace, která měla sloužit hlavně lidem, kteří prchají před válkou či perzekucemi různých politických systémů, se stala primární imigrace. Nikdo z aktivních zastánců dnešní masové imigrace si zřejmě nepoložil otázku, že masová imigrace může mít pro cílové země dva efekty. Eugenický anebo dysgenický. Přivírat oči před těmito skutečnostmi, nebo snad o nich vůbec nemluvit, je hluboce nezodpovědné a dá se přirovnat k hazardu s vlastní populací, potažmo s celým lidstvem. Kdo rozhodne o tom, jaké imigranty jaká která země dostane? Jak posílí imigranti genofond stávající populace v západních zemích? Které země zažíjí dysgenický efekt?Vědci, kteří se zabývají aktivně eugenikou nejsou v dnešní společnosti moc slyšet. Vlastně nejsou slyšet vůbec. Je to snad proto, že eugenika je zrovna tak jako např. eutanázie, tabu? A tak jsem se ponořila pod hladinu. Z výzkumů vyplývají jasná fakta. Průměrné IQ v euroamerických zemích je 100. Japonci, Korejci a Číňané mají průměrné IQ 106. Židé mají průměrné IQ 115, Hispánci 92 a černoši 85. Průměrné IQ například v Maďarsku je 99, v Hongkongu 107, na Slovensku 96, v Angliii 100, v Německu 100, v České republice 97. USA je v 21. století klasickým modelem multikulturní společnosti. Pokud ovšem zabrousíme trochu do historie USA z hlediska imigrace, zjistíme zajímavé skutečnosti, že to bylo v minulosti i jinak. Prezident Roosvelt byl aktivním zastáncem eugeniky. Sterilizace osob s nežádoucími vlastnostmi (jako např. psychopatie, mentální retardace apod.) se prováděla do 70. let 20. století v USA, ve Švédsku, v Kanadě a v Dánsku, v Japonsku dokonce do roku 1995. V USA byl roku 1924 přijat imigrační zákon, který bránil Afričanům a Hispáncům imigrovat a usadit se v USA. Proč asi? Protože by to mělo pro tehdejší, převážně ještě evropskoamerickou populaci, dysgenický efekt. Tento zákon byl po druhé světové válce zrušen. Proč asi? Protože za druhé světové války proběhla genocida Židů. Hitler se natolik bál komunismu, že byl do morku kostí přesvědčen, že Židé plánují v Německu komunistický převrat a tím si chtějí pro svou elitu zajistit jedinou neotřesitelnou světovládu. Navíc není tajemstvím, že Árijci a Židé proti sobě bojovali vždy, neboť to vždy byly nejschopnější rasy i z hlediska dominance o světovládu. Holocaust v podstatě nebyl nic jiného, než záměr zbavit se rasy, která byla z hlediska konkurenceschopnosti pro Němce neakceptovatelná právě pro své intelektuální a charakterové schopnosti. V tomto případě Hitlera poháněl strach z komunismu a levicově naladěných Židů. A právě i díky druhé světové válce a hrůze koncetračních táborů se eugenika pak v době míru stala terčem útlaku a je vesměs odmítána. Dalším důvodem odmítání eugeniky je to, že nelze regulovat reprodukční svobody občanů. A není snad regulací i to, že některé státy či církve zakazují potraty? Reprodukční svobodou je přece i to, že se žena rozhodně dítě nedonosit. Reprodukční svoboda přece neznamená, že někdo bude rodit děti jak na běžícím páse, reprodukční svoboda je tedy i právo volby - chci to dítě, nechci to dítě. Příklad - Pokud budu rodit jen děti s Dawnovým syndromem nebo samé psychopaty, bude můj genofond pro společnost prospěšný? Jaká reprodukční svoboda je tedy pro vyspělou civilizaci prospěšná? Jaká reprodukční svoboda zajistí populaci to, že bude schopna konkurence na poli intelektu a charakteru? Rasa, která by byla intelektuálně schopnější než všechny ostatní, by byla v podstatě jedinou světovou vládnoucí elitou na planetě. Ovládala by a řídila vše, neboť by neměla absolutně žádnou konkurenci, pokud by průměrné IQ celé planety vykazovalo 89. Intelekt a charakter ostatních ras by byl tak nízký, že by nemohl ohrozit globálně vládnoucí elitu. Také z těchto důvodů se mně jeví Barnetova teorie jako účelová, neboť masová imigrace tak, jak je násilně implantována do dnešní západní společnosti, přesně odpovídá zmíněnému schéma. Pokud zaplavíme vyspělejší civilizaci méně vyspělou, genofond vyspělé civilizace se časem propadne a s tím klesne samozřejmě i průměrné IQ. V rámci reprodukční svobody se za pár generací stane z vyspělé civilizace, civilizace temnářská, podléhající více vlastním pudům než intelektu. V rámci masové imigrace lidí z třetího světa je tedy dysgenický vývoj západní civilizace nezvratný, z toho může pak profitovat i církev, která v dnešním světě už nemá natolik dominantní postavení, aby mohla zvrátit či zpomalit nástup islámu v celém světě.Civilizace, které žijí v blahobytu, produkují méně potomstva. Je to zákon logiky. Dle nové koncepce uspořádání světa tedy nebude záměrem, aby svět obývali v převaze K-stratégové nýbrž, aby v hojné většině svět obývali er-stratégové, ti totiž nekladou žádný důraz na kvalitu genofondu. Pokud bude tedy budoucnost patřit výhradně r-stratégům, vrátí se nyní vyspělé civilizace o stovky let do minulosti. Rychlé rozmnožování méně kvalitního potomstva nemůže zaručit lidstvu jeho vývoj stále kupředu, ani mu nemůže zaručit do budoucna životní standardy kvality a vědeckotechnického rozvoje tak, jak jsou na ně hlavně západní civilizace navyklé.

-ed-