Tvá slova

05.09.2015

Postávám na náměstí

kam ztratilo se štěstí,

ptám se sama sebe

když čekám tu na tebe.

Ty jsi nepřišel

můj plán nevyšel

co mi už zbývá

jen slzy a víra,

že uslyším tvá slova

zas a znova, jak šeptáš:

"Vábím tě vábím

a hledám si kout

kde bych tě lásko má

chtěl obejmout,

vábím tě vábím

a slyším tvůj hlas

já bych chtěl pro nás dva

zastavit čas."

Kam ztratilo se nebe

proč mě i slunce zebe,

čí pak je to vina

že je mi dnes zima.

Ty jsi nepřišel

můj plán nevyšel

co mi už zbývá

jen slzy a víra,

že uslyším tvá slova

zas a znova, jak šeptáš:

"Vábím tě vábím

a hledám si kout

kde bych tě lásko má

mohl obejmout,

vábím tě vábím

a slyším tvůj hlas,

já bych chtěl pro nás dva

zastavit čas."

-ed-