V sobě nezahynu

26.04.2015

V sobě nezahynu

Ve všech podobách

znám-li špínu,

hleď, hořkosti

nikdo nepleje

hněv přerostlého blínu,

krmí havěť

co zabránila očím

vidět plémě žalostná,

těm neprominu.

V plných nádobách

krev hrdinů,

hleď, moudrosti

pro jaký čas hynu,

zpustlou paměť

v rudé krvi smočím,

scvrklá srdce nemocná

slovy nerozvinu.

Žiji v útrobách

svých stínů,

hleď, laskavosti

nikdo nezve mne

s pokorou na hostinu,

jsem proklet

a přece se točím

s tebou Země bolestná,

v sobě nezahynu.

-ed-