Nikdo Vám nebude nahrazovat Vaše ztracené iluze, Vy sami si tvoříte budoucnost. 

Nejnovější články autora

 

Když si promítneme historicky období těsně před druhou světovou válkou, tak můžeme konstatovat, že v té době bylo v podstatě Československo poslední baštou demokracie ve střední Evropě a útočištěm politických uprchlíků z nacistického Německa. Mělo k dispozici spojeneckou smlouvu s Francií a Sovětským svazem, která tyto dvě země zavazovala k tomu,...

Neziskové organizace vznikají jako houby po dešti, mnohem rychleji než politické strany. Jedna vcelku "čerstvá" neziskovka vznikla v době, kdy volby v USA vyhrál Donald Trump. Tento radikální republikán zřejmě vytváří mnohým aktivistům vrásky na čele. Jeho "zdi" jdou silné. Některým vyhovují zdi, jiní se chtějí co nejvíce se všemi dotýkat....

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je...

Evropa se snaží přizpůsobit migraci místo toho, aby ji řešila. Centra pro integraci cizinců ze třetích zemí mají být účinným prostředkem, jak zabránit alespoň z části tomu, co se už dlouhodobě děje v některých částech EU.

Co je špatné samo o sobě je nazýváno přirozeným zločinem. Co je jako špatné zakázané je nazýváno umělým zločinem.

Spisovatel a novinář Leonid Petrovič Maslovskij si svým článkem, o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR roku 1968, skutečně naběhl na ostré vidle. Jeho článek pro armádní tv Zvezda vyvolal tak bouřlivé reakce hraničící až s hysterií, že to zaujalo i mě.

Vzpomínkové akce a oslavy 17. listopadu 1989 proběhly letos opět turbulentně. Jsem tichý divák, který necinkal klíči tenkrát ani dnes, jen zpovzdálí nepozorován sleduje každý rok, jak se česká společnost otřásá nenávistí stále více. Při tomto státním svátku se česká společnost skutečně rozděluje a nepřátelství zaseté kdesi v minulosti tasí své...

Americké noviny New York Times napsaly: "Vměšování Ruska do voleb není bezprecedentní jev". A jak je správně dále poznamenáno, dlouho před Putinem, během studené války, vymývání mozků prováděla CIA , která vedla protikomunistickou propagandu a to jak v USA tak v Evropě....