Minulost píše budoucnost.

Hle, člověče, máš bibli uč se, anebo se ji můžeš zříci zcela, přece zůstanu v tvé mysli spící, když mysl vládne zbytku těla, bláznův smích nad moudrými, blízko k srdci láska po ní žal, pasáček s ovcemi zbloudilými mezi vlky pase je dál.

Nuda bohatých spěje ke zločinu stejně jako bída chudých.

Netrap se lidmi ze své minulosti, je důvod proč se nedostali do tvé budoucnosti.

Stoupej tak vysoko aby, až budeš padat, uměl si i plachtit.

Kdo vede lidstvo ústy svými a mé myšlenky za své pokládá, ten není hoden očisty, jen špíny, ten schází tak, jak s čím nakládá.

Kde nestačí filosofie, jsou potřeba důtky.

                            -ed-