Nikdo Vám nebude nahrazovat Vaše ztracené iluze, Vy sami si tvoříte budoucnost. 

Nejnovější články autora

 

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je...

V médiích probleskují názory, že Beneš v květnu 1938 hnal zemi do války. Dle těchto názorů se prý prezident Beneš snažil rozpoutat celoevropský válečný konflikt podle pokynů tajných sovětských služeb. Názory tvrdí, že vyčerpání bojujících zemí by usnadnilo plánovanou expanzi sovětského bolševizmu do západní Evropy. Indície prý naznačují, že Beneš...

Lisabonská smlouva na jejímž základě dnes EU funguje je komplikovaná - bingo pane Bendite. Možná, když přesunete univerzitní etiky z právnických fakult na katedry filozofie, dočkáte se Smlouvy, která bude znít jako skutečné právo spravedlivé společnosti.

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je...

V médiích probleskují názory, že Beneš v květnu 1938 hnal zemi do války. Dle těchto názorů se prý prezident Beneš snažil rozpoutat celoevropský válečný konflikt podle pokynů tajných sovětských služeb. Názory tvrdí, že vyčerpání bojujících zemí by usnadnilo plánovanou expanzi sovětského bolševizmu do západní Evropy. Indície prý naznačují, že Beneš...

Lisabonská smlouva na jejímž základě dnes EU funguje je komplikovaná - bingo pane Bendite. Možná, když přesunete univerzitní etiky z právnických fakult na katedry filozofie, dočkáte se Smlouvy, která bude znít jako skutečné právo spravedlivé společnosti.

Evropa se snaží přizpůsobit migraci místo toho, aby ji řešila. Centra pro integraci cizinců ze třetích zemí mají být účinným prostředkem, jak zabránit alespoň z části tomu, co se už dlouhodobě děje v některých částech EU.

Co je špatné samo o sobě je nazýváno přirozeným zločinem. Co je jako špatné zakázané je nazýváno umělým zločinem.