Nikdo Vám nebude nahrazovat Vaše ztracené iluze, Vy sami si tvoříte budoucnost. 

Nejnovější články autora

 

Když si promítneme historicky období těsně před druhou světovou válkou, tak můžeme konstatovat, že v té době bylo v podstatě Československo poslední baštou demokracie ve střední Evropě a útočištěm politických uprchlíků z nacistického Německa. Mělo k dispozici spojeneckou smlouvu s Francií a Sovětským svazem, která tyto dvě země zavazovala k tomu,...

Neziskové organizace vznikají jako houby po dešti, mnohem rychleji než politické strany. Jedna vcelku "čerstvá" neziskovka vznikla v době, kdy volby v USA vyhrál Donald Trump. Tento radikální republikán zřejmě vytváří mnohým aktivistům vrásky na čele. Jeho "zdi" jdou silné. Některým vyhovují zdi, jiní se chtějí co nejvíce se všemi dotýkat....

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je...

Když si promítneme historicky období těsně před druhou světovou válkou, tak můžeme konstatovat, že v té době bylo v podstatě Československo poslední baštou demokracie ve střední Evropě a útočištěm politických uprchlíků z nacistického Německa. Mělo k dispozici spojeneckou smlouvu s Francií a Sovětským svazem, která tyto dvě země zavazovala k tomu,...

Neziskové organizace vznikají jako houby po dešti, mnohem rychleji než politické strany. Jedna vcelku "čerstvá" neziskovka vznikla v době, kdy volby v USA vyhrál Donald Trump. Tento radikální republikán zřejmě vytváří mnohým aktivistům vrásky na čele. Jeho "zdi" jdou silné. Některým vyhovují zdi, jiní se chtějí co nejvíce se všemi dotýkat....

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je...

V médiích probleskují názory, že Beneš v květnu 1938 hnal zemi do války. Dle těchto názorů se prý prezident Beneš snažil rozpoutat celoevropský válečný konflikt podle pokynů tajných sovětských služeb. Názory tvrdí, že vyčerpání bojujících zemí by usnadnilo plánovanou expanzi sovětského bolševizmu do západní Evropy. Indície prý naznačují, že Beneš...

Lisabonská smlouva na jejímž základě dnes EU funguje je komplikovaná - bingo pane Bendite. Možná, když přesunete univerzitní etiky z právnických fakult na katedry filozofie, dočkáte se Smlouvy, která bude znít jako skutečné právo spravedlivé společnosti.