Soros není bůh

25.06.2017

i když si na něj rád hraje a kupodivu mu v jeho zboštění mnoho lidí pomáhá a většina neodporuje. Vrtochy tohoto přebohatého staříka odborná veřejnost tituluje jako "kontroverzní názory". Zní to vzletněji.

Odpůrců má zatím málo, protože když někdo sám sebe pasuje do role nadnárodního boha, který mám moc nad osudy národů i světa, dokáže jakýkoliv odpor minimalizovat prostřednictvím svých věrných učedníků, jichž jsou statisíce. Svými silnými chapadly drtí systematicky, ve jménu multikulturního světového tažení, jakoukoliv opozici. Ve jménu obnovy demokracie a ukončení segredace a diskriminace menšinových etnik v Evropě, válcuje jakékoliv pochybnosti, že by to s Evropou, potažmo se světem, myslel ve zlém. Jeho světonázor samozřejmě podporují všichni učedníci, ať už proto, že si to myslí také, anebo proto, že si mohou zobnout trochu té moci a peněz, kterými jejich vůdce bez problémů disponuje.

Je zajímavé, že často čtu názory politiků, které až fanaticky obhajují finančníka Sorose, který věnoval všem neziskovým organizacím finanční injekce v řádu miliard dolarů a samozřejmě je dotuje systematicky neustále. Jsou to názory, že Evropa potřebuje lidi jako je George Soros, neboť bez nich by byla naprosto nesvéprávná a vrátila by se do časů, kdy vládne autoritatismus. To je ovšem velmi zajímavé tvrzení, když si uvědomíme, že Soros je neotřesitelnou autoritou pro obrovské množství lidí, vládne jim svou mocí a penězi a ti vyplňují beze zbytku jeho víru, jeho poslání a razí nekompromisně jeho světonázor. Jeho učedníci vnucují všem Evropanům, že bez Sorose a jeho vlivu by byla hlavně východní Evropa chudá a zaseklá v komunistickém myšlení. Bez Sorose prostě není bohaté a inteligentní Evropy. Takže Soros je autoritou par excellence s obrovským vlivem napříč Evropou, potažmo celým světem. Není snad tohle vláda jediné autority nad národy světa? Není snad tohle nový vůdce světa, který má jako armádu pro psycholigické vedení boje tisíce a tisíce učedníků v neziskových organizacích?

Několik málo odpůrců této megalomanské Sorosovy autority, je označováno za nacionalisty, kteří ve svém režimu (sic!) potřebují nepřátele a nenávidí nezávislé organizace ve své zemi. Taková manipulace se slovy, kterou někteří učedníci Sorosova světonázoru používají, se hned tak nevidí. Tito učedníci nám chtějí vnutit názor, že odpůrce multikulturalismu je v podstatě nacionalista, který je přesvědčen o nadřazenosti svého národa a tím se snaží podsouvat široké veřejnosti dojem, že jim od takových odpůrců hrozí nebezpečí asi podobné, jako kdysi od německé NSDAP. Tímto psychologickým "hraním si se slovy" manipulativně podsouvají široké veřejnosti názor, že odpůrci Sorosovy doktríny jsou nebezpeční a vyznávající nacionalismus. Je velmi jednoduché přetvořit slovo nacionální na nacionalistický. Tyto běžně nepostřehnutelné nuance, které tito manipulátoři slova používají, pak vyznívají v kontextu nepřátelsky a mnoho lidí podlehne dojmu, že se bez takových Sorosů opravdu nemohou obejít. Je to zvrácená taktika manipulace se slovy, kterou někteří učedníci momentálních světonázorových doktrín používají, protože se spoléhají na jejich sílu významu, zvláště když takový význam je spojen s nějakou nepřátelskou ideologií.

A tak si pamatujme, že my, odpůrci nové evropské doktríny a dnešního světonázoru, jsme nacionální, nikoliv nacionalističtí. A to je, přátelé, veliký rozdíl.

-ed-